Okunma Sayısı : 200

2021-22 Özel İstikbal Anaokulu
Okul Öncesi Eğitim Programımız
 
Okul Öncesi Eğitimlerimiz
Okul öncesi eğitimlerimiz ile çocuklarımızı okula ve hayata hazırlarız. Eğitime istekli olmasını sağlayıp, okul başarısını destekleyecek temel eğitimlerin en iyi şekilde verilmesini hedefliyoruz.Öğrencilerimizin aldıkları temel okul öncesi eğitimler ile ilkokula avantajlı başlamasını önemsiyoruz.
 
11 yıllık tecrübemizle kendimize özgü eğitim planımızı, Milli Eğitimim temel okul öncesi müfredatının yanısıra Montessori, Reggio, High Scope, Waldorf gibi kaynaklarla destekliyoruz. Bilhassa yabancı kaynaklı sistemlerden alıntı yaparken kültürümüze ve eğitim sistemimize uygun olan yönlerini kendi programımızla sentezliyoruz. Merak eden, araştıran, düşünen, uygulayan, akleden bireyler olmasının yanı sıra verdiğimiz eğitimler ile özgüven ve başarı duygusunu kazandırarak, öğrencilerimizin sınıfta ve hayatta aktif olabilmesi eğitim anlayışımızın öncelikleridir.
 
 
Manevi (Dini) Eğitimlerimiz
Çocuklarımızın temel dini eğitimlerini, Peygamber Efendimizin çocuklara olan naif yaklaşımını ilke edinip ve fıtrat pedagojisiyle harmanlayarak, okul öncesi eğitim anlayışıyla veriyoruz. Önceliğimiz çocukların Kur’an sevgisini kazanmasıdır. Bu branşta yeterli altyapısı ve isteği olmayan çocuklarımızı asla zorlamıyoruz. Yaş grubuna göre elif-ba eğiti
 
Çocuklarımızın Elif-ba eğitimleri ile öğrenme kapasiteleri gelişmekte, birinci afabeyi öğrenen bir öğrenci, ilkokula başladığında ikinci alfabeyi daha kolay öğrenmektedir. İlkokula başladığında yazma yönü itibariyle sıkıntı yaşamaması için yazma çalışmaları yapılmamaktadır.
 
Çocuklarımız okul öncesi yaş grupları nedeniyle ancak somut kavramları öğrenebilirler. Anlamada ve anlamlandırmada zorlanacakları kavramlar kesinlikle öğretilmez. Yaş grubu itibariyle çocuklarımız duaları, sureleri, esma-ül hüsna ve hadisleri çok kolay bir şekilde ezberleyebilmektedirler. Ancak esas hedefimiz çocuklarımızın ezberlediklerini, içselleştirebilmeleridir.
 
Mesela Cennet annelerin ayakları altındadır hadis-i şerifini çocuklarımız soyut anlamı itibariyle anlamayabilirler. Biz Allah sevgisi ve Peygamber sevgisi dahilinde anne-baba sevgisini çocuklarımıza benimsetmeye çalışırız. Günlük adap dualarımız ile çocuklarımızın günlük hayatının içerisine uyurken, kalkarken, arabaya binerken yani hayatının her alanında dua edebilme alışkanlığı kazandırıyoruz.
 
 
Ahlak ve Karakter Eğitimi
Çocuklarımızın ahlak ve karakter eğitimlerinde, gömleğin yanlış iliklenmesinin sonuçlarının ağır olacağının bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yüzden tüm gayretlerimiz ahlaklı ve inançlı bir nesil yetiştirmek içindir.
 
Erken yaşlarda, iyilik yapmayı, cömert olmayı, adil olmak gibi temel değerlerimizi, erdemlerimizi öğretmemiz çocuklarımızı güzel ahlak sahibi, sağlam karakterli bir insan yapacaktır.
 
Öğrencilerimize ahlak ve karakter eğitimlerinde bilhassa Allah sevgisi ve Peygamber sevgisi ile yoğurmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı karşılık beklemeden iyilik yapabilmesinin, paylaşabilmesinin, büyüklerine saygılı olabilmesinin temelinde bu sevgiler yatmaktadır. Annesini, babasını, akrabalarını, vatanını, milletini, ümmetini seven, sorumluluklarını bilen, erdemlerini, edeplerini kuşanan bir nesil yetiştirmek istikbalimiz için elzemdir düşüncesiyle hareket ediyoruz.
 
Farkındalık Eğitimleri

Çocuklarımızı hayata hazırlarken tam donanımlı, yenilikçi, çağa yön veren bir lider olabilmeleri için eğitim yelpazemizi tüm detaylarıyla planlıyoruz. İngilizce Derslerimizde gramer eğitimi yerine çocukların sıkılmadan, oyunlarla, kartlarla, şarkılarla, etkinliklerle kısaca okul öncesi eğitim anlayışına uygun yabancı dil eğitimi veriyoruz. Öncelikli hedefimiz çocuklarımızın kelime haznesini oluşturmaktır. Gruplara göre değişmekle birlikte, 5-6 yaş gruplarımızda çocuklarımızla 350-400 kelime aralığına kadar öğrenerek, çoklu dil zeka gelişimine destek veriyoruz.

Sayıları, renkleri, şekilleri, hayvanları, eşyaları, selamlaşmayı, tanışmayı, günlük hayatı ve temel kalıpları öğrenebiliyorlar. Sadece ezberle değil, gündelik hayatta kullanabilecek şekilde dillerine yerleştiriyorlar. Çocuklarımız verdiğimiz temel İngilizce eğitimi ile okula avantajlı başlayarak yabancı dile karşı önyargısını yıkmış, temel eğitimini sağlam aldığı için ilkokulda başarılı olmaktadır.
Ek farkındalık eğitimlerimizde İngilizce, STEM, Robot Tasarım & Kodlama, Mental Aritmetik, Satranç, Akıl ve Zeka Oyunları, Dikkat ve Hafıza Gelişimi eğitimleriyle hayata çok yönlü hazırlıyoruz.
Zihinsel aktivasyonu ve üretim becerileri artan meraklı birey STEM yaklaşımı ile denemeye, sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya yönelmektedir. Bu sayede üretim, Ar-Ge, inovasyon, teknik altyapı sahibi olmaları çağın bir gereğidir. Her hafta bir proje ile devam eden STEM eğitimi sayesinde çocukların gizli yeteneklerini keşfediyor ve buna uygun yönlendirme yapıyoruz.
 
STEM bir eğitim programından çok, çocuğun kendini keşfetmesini destekleyen bir programdır, bu nedenle erken yaşlarda STEM eğitimine başlanılmasının, çocuklarımızın gelişimi ve kendine güveni için olumlu bir adım olacağını söyleyebiliriz.
 
STEM eğitimleri kapsamında bulunan, Robot Tasarım ve Kodlama eğitimlerimiz ile çocuklarımızın hayal dünyasının desteklenmesi, tasarım yapabilmeyi, üretebilmeyi, algoritmanın temel mantığı öğrenmenin yanısıra, başarı duygunun gelişimini hedefliyoruz. Kurumumuz yeni eğitim metotlarını takip ederek, çağı yakalamayı hedeflemektedir. STEM eğitimleri, dünya genelinde ilk olarak STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) olarak tanınan ve birçok ülkede hayata geçirilen eğitimi destekleyen programdır.
 
Mental Aritmetik eğitimleri doğru bir şekilde planlayarak dikkat, konsantrasyon ve odaklanma becerilerini geliştirmenin yanı sıra çocuklarımızın sayıları sevmesini sağlayarak matematiğe karşı önyargılarını yıkıyoruz. Sağ ve sol beyni aktif kullanabilmelerini sağlayıp, hem sosyal hem de analitik beceriler kazandırıyoruz.
 
Akıl ve Zeka Oyunları ve Satranç eğitiminde çocuklarımızı teknolojiden uzak tutmak için bir alternatif üretmeyi, diğer taraftan strateji kurmayı, dikkat, konsantrasyon, odaklanma problemlerini ve içe dönüklük problemlerini azaltmada başarı sağlamaktayız.
 
Dikkat ve Hafıza Teknikleri sayesinde yeni dönem çocuklarda sıklıkla görülen dikkat eksikliği probleminin giderilmesi, yeni öğrenme tekniklerinin kazandırılması esas hedef olmaktadır.
 
Sosyal ve Sportif Faaliyetler
En önemli kısımlarımızdan olan Sosyal Faaliyetler ile çocuklarımızın sosyalleşmesini, arkadaşlarıyla kaynaşmasını, çevreyi tanımasını, yeni öğrenme alanları edinmesini, dört duvar arasına sıkışıp kalmamasını, eğlenmesini, okula severek gelip gitmesini sağlıyoruz. Sinema, tiyatro, piknik, at binme, hayvanat bahçesi, cami, kelebekler vadisi, bilim merkezi gezileri, vb... sosyal faaliyetler yapılmaktadır.
 
İsteğe bağlı sportif faaliyetlerden jimnastik ile spor çalışmalarının yapılarak psikomotor gelişimleri, özgüven kazanımları üst düzeyde desteklenmektedir.
 
Yüzme sporu ile hem Peygamber Efendimizin tavsiyesini, hem de vücudumuzu en çok çalıştıran sporlardan birisi olan yüzmeyi öğrenmeyi, su korkusunu yenerek, başarı duygusunu kazanmayı, bağışıklık sistemlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz.
 
İstikbal Aile Danışmanlığı
Eğitim çalışmalarımızda ailelerimizin öneminin farkındayız. Ailelerimizle işbirliği içinde olmamız, onları çocuk eğitiminde desteklememiz, yol göstermemiz ve problemlerin çözümünde aktif rol oynamamız gerekmektedir. İstikbal Aile Danışmanlığı Merkezimi ile birlikte yapacağımız ortak çalışmalar ile çocuklarımıza oyun terapisi, sanat terapisi, masal terapisi imkanı sunacağız. Bunun yanısıra gelişim testleri ile çocuklarımızı sürekli takip etmeyi hedefliyoruz. Ailelerimizle, aile huzurunun sağlanması ve çocuk eğitimine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarımızda;

Özel İstikbal Anaokulu (4-6 Yaş): Okul Öncesi Eğitim, Manevi (Dini) Eğitim, Ahlak ve Karakter eğitimlerinin yanı sıra farkındalık eğitimleri (İngilizce, STEAM, Mental Aritmetik, Dikkat ve Hafıza Gelişimleri, Satranç, Akıl ve Zekâ Oyunları) ile desteklenecektir. Robotik Tasarım & Kodlama isteğe bağlı atölye olarak sunulacaktır. Mevsimlere göre, ayda 1 veya 2 sefer sosyal faaliyet gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ailenin isteğine bağlı olarak ek sportif faaliyetler (Jimnastik, Yüzme) yapılacaktır.
Minik İstikballer Kreşi (3-6 Yaş Grubu): 5-6 Yaş grubumuzda Okul Öncesi Eğitim, Manevi (Dini) Eğitim, Ahlak ve Karakter Eğitimlerine ilave olarak farkındalık eğitimleri kapsamında (İngilizce Steam) eğitimleri verilecektir. Robotik Tasarım & Kodlama isteğe bağlı atölye olarak sunulacaktır. Ayda en az 1 sefer sosyal faaliyet düzenlenecektir. 4 yaş grubumuz ise okul öncesi eğitimlerinin yanı sıra, gelişimlerini zorlamayacak şekilde manevi eğitim ve değerler eğitimi ve İngilizce eğitimi verilmektedir. 24-36 ay arası 3 yaş grubu öğrencilerimize, öz bakım becerilerinin gelişimi, dil gelişimi, sosyalleşmeleri için özel ihtimam gösterilen, oyun destekli gruptur.
Yarım Gün, Sabahçı-Öğlenci, Oyun Grubu: 4-6 yaş yarım gün eğitimlerimizde temel okul öncesi eğitim programı, manevi eğitim ve değerler eğitimi derslerinin birlikte verildiği bir programdır. Eğitim Saatleri Sabah grubu: 08.00-12.00 / Öğlen grubu: 13.00 -17.00 arasındadır. Oyun grubu ve 3 yaş grubumuz ise oyun odaklı ve bakım destekli çalışmamızdır.
Çalışan Aile + Hafta Sonu: Çalışan ailelerimiz sabah erken (07.00-08.00), akşam geç (17.15-18.15) servisi ile eğitim öncesinde ve sonrasında ek bakım hizmeti verilecektir. Hafta sonu grubunda Cumartesi günleri çalışan ailelerin öğrencilerine ekstra ek bakım hizmeti verilebilecektir
 

Yorumlar Yeni Yorum Ekle